TheDarkMoon-wow

Prehľad

Lich King Arthas sa dala do pohybu udalostí, ktoré by mohli viesť k zániku života na Azerothu. S armádami nemŕtvych a magických síl epidémie hrozí zánik celej krajine, len najmocnejší hrdinovia sa môžu brániť proti Kráľovi Lichov a ukončiť jeho panovania hrôzy na celý čas.